W dniu 16 listopada 2022 r. w ramach miejskiego tygodnia patriotycznego, odbyło się XXVII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe nt.: „Kędzierzyn-Koźle. Miasto pogranicza – pogranicza w mieście. Doświadczenia historyczne a współczesność”, pod patronatem naukowym Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Organizatorami wydarzenia stali się: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Muzeum Ziemi Kozielskiej przy mecenacie Grupy Azoty Kędzierzyn S.A. Było to już kolejne seminarium municypalne, gromadzące – jak co roku – naukowców, badaczy, ekspertów, przedstawicieli świata mediów i kultury, praktyków i samorządowców, zajmujących się wybranym zagadnieniem społecznym, prezentowanym zainteresowanym mieszkańcom miasta.

XXVII Seminarium uroczyście otworzyła Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, Filip Grzegorczyk – Prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. oraz prof. Edward Nycz – Prezes Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych. Na wstępie dokonano jednocześnie rozstrzygnięcia konkursu dla młodzieży na komiks pt. „100. Rocznica Przyłączenia Części Górnego Śląska Do Polski”.

W programie seminarium przewidziano siedem wykładów poświęconych, zarówno zagadnieniom historycznym, jak i współczesnym powiązanych z tematyką sensu largo pogranicza, tożsamości i kapitału kulturowego i społecznego na ziemi kozielskiej. W trakcie sesji seminaryjnej wystąpili z referatami: prof. Marek Rembierz (UŚ) „Człowiek na pograniczach – pogranicza w człowieku. Klucz do zrozumienia lub kluczenie znaczeń”; prof. Zygfryd Glaeser (UO) „Pojednana różnorodność pogranicza?”; prof. Edward Nycz (UO) „Mieszkańcy miasta w perspektywie etniczno-kulturowego pogranicza”; student socjologii (UO)– Karol Hepper „Śląska tożsamość – relacja z badań na Ziemi Kozielskiej”; dr Mariusz Zwarycz (UO) „Dynamika kapitału społecznego Kędzierzyna-Koźla w kontekście pokoleniowym”; Jakub Dźwilewski „Świat polityki w wyborach mieszkańców miasta” oraz Piotr Gabrysz, prezentując referat pt. „Pogranicza w mieście. Refleksja mieszkańca”.

Seminarium odbyło się w salach muzeum miejskiego gromadząc ponad 75 osób (w tym 23 uczniów szkół średnich) zainteresowanych jego tematyka. Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminaria Naukowe są organizowane przy współudziale Instytutu Nauk Pedagogicznych UO od 1994 r. a materiały autorskie publikowane w Wydawnictwie UO.