Rada Studencka WNS

Skład Prezydium Rady Studenckiej Wydziału Nauk Społecznych (od 2022 r.):

  • Przewodnicząca RS WNS : Klaudia Dzieża (Pedagogika Specjalna, studia stacjonarne)
  • Zastępca Przewodniczącej RS WNS : Kamil Wolf (Psychologia, studia niestacjonarne)
  • Sekretarz RS WNS : Katarzyna Frydryk (Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia stacjonarne)
  • Przedstawiciel RS WNS w Radzie Bibliotecznej: Aneta Rydygel (Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia stacjonarne)