Plany zajęć w semestrze zimowym 2023/2024

Kierunek Pedagogika

Studia niestacjonarne I stopnia

II i III rok:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

II rok: