Wyjątkowi Absolwenci Opolskiej Pedagogiki

 

Poznajcie Krzysztofa – półfinalistę IV edycji programu „Mam Talent”, instruktora grupy cyrkowej „Cudaki” i rapera, tworzącego pod pseudonimem KiQu!.  

Krzysztof jest absolwentem kierunku Pedagogika (moduł opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną), który wybrał jako uzupełnienie i poszerzenie horyzontów, gdyż zagadnienia pedagogiczne są bliskie temu, czym zajmuje się na co dzień. Dlatego też tematem jego pracy dyplomowej były „Zajęcia cyrkowe a rozwój i funkcjonowanie dzieci i młodzieży”.  

Według Krzysztofa najważniejsze podczas studiowania jest właśnie odkrywanie siebie i tego – co lubimy robić, poznawanie swoich mocnych i słabych stron, nawiązywanie znajomości, zdobywanie praktycznych umiejętności i rozwijanie kompetencji miękkich! 

Warto podkreślić, że w trakcie studiów Krzysztof aktywnie współpracował z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi, wielokrotnie jako wolontariusz występował także na wydarzeniach uczelnianych. 

Poznajcie Elę, która oprócz pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych (moduły: resocjalizacja z profilaktyką społeczną [studia licencjackie], opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną [studia magisterskie]) ukończyła również studia prawnicze. Połączenie obu modułów pedagogicznych, jak i doświadczenia zdobyte w trakcie studiów (w tym związane z realizacją praktyk obligatoryjnych i fakultatywnych, aktywnością w kołach naukowych (Koło Naukowe Pedagogów oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Constituo”) i organizacjach studenckich m.in. Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona Fides”) okazały się bardzo przydatne w jej obecnej pracy. Tematem jest pracy magisterskiej była „Działalność opiekuńczo-wychowawcza oraz kulturalno-oświatowa Parafii pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu”.

Ela podkreśla, że studia to idealny okres na kształtowanie swojego charakteru i poznawanie nowych znajomych, ale najważniejsze jest to, by wykorzystywać szanse, które otwierają się przed nami właśnie w czasie studiów!